Stichting MAI EHBO diensten is een stichting met als doelstelling het vergroten van kennis en vaardigheden van haar vrijwilligers bij diverse evenementen en activiteiten in Nederland. Zij doet dit door:

  • Het inzetten van haar eigen EHBO vrijwilligers.
  • Het aanbieden van voldoende praktijkervaring.
  • Het adequaat scholen van deze vrijwilligers.
  • Het aanbieden van een opleiding evenementen hulpverlener.
  • Het aanbieden van een bij en nascholingsprogramma.

Stichting MAI EHBO- diensten verzorgt inzet van EHBO vrijwilligers voor diverse relaties op landelijk niveau bij (grote) publieksevenementen

De vrijwilligerstaak

De vrijwilliger Evenementen hulpverlener bied u eerstehulp aan bezoekers van (grote) publieksevenementen, eventueel in samenwerking met andere disciplines.

Voorwaarden voor inschrijving

  • U bent in het bezit van een geldig EHBO eenheidsdiploma met de aantekeningen Reanimatie en verbandleer;
  • U bent in het bezit van het certificaat AED bediener, of bereid dit op kosten van de stichting te behalen.
  • U bent in het bezit van het certificaat Hulpverlener bij Evenementen (MAI), of bereid dit te behalen;
  • Minimum leeftijd 16 jaar;

Vergoeding van onkosten

De vrijwilligersvergoedingen voor de inzet zijn gebaseerd op vrijwilligersvergoedingen, welke marktconform zijn voor inzet van EHBO personeel. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Een interne aanvullende opleiding en/of scholingen op het gebied van EHBO behoren tot de mogelijkheden.

Reageren

Indien uw vragen heeft of zich wil aanmelden bij de Stichting MAI EHBO- diensten, dan kunt u dit kenbaar via: info@mai-ehbo.nl